TONGOU, yüksek kaliteli endüstriyel kontrol sağlar. Endüstriyel kontrol, ana devrenin kablolamasını veya kontrol devresini değiştiren ve başlatma, hız regülasyonu, frenlemeyi kontrol etmek ve önceden belirlenmiş sıraya göre motorun yönünü tersine çevirmek için devrenin direnç değerini değiştiren bir ana cihazı ifade eder.

Bir program sayacı, talimat kaydı, talimat kod çözücü, zamanlama üreteci ve işlem denetleyicisinden oluşur. Komutları veren, yani tüm bilgisayar sisteminin işleyişini koordine eden ve yönlendiren “karar verme organı”dır.

TONGOU her zaman "önce kalite" ilkesine bağlı kalır, yönetim bilgisine bağlı kalır, üretim otomasyonu üretim süreci kalitesini ve üretim yönetimi seviyesini sürekli olarak geliştirir.